Riggservice

Trenger du en riggsjekk eller service på stående rigg, da kan vi hjelpe deg og båten din!

Sesongen er nå i full gang, og vi har kapasitet på riggfronten.

Vår nye rigger Kåre Andre Rise Sannes har bred erfaring innen rigg og montering. Riggtrim, montering av utstyr, skifte av stående- og løpende rigg er noen eksempler på arbeid som kan utføres. Vi har eget riggerverksted på Frekhaug, og tilbyr også vakttelefon utover våre åpningstider denne sesongen ved akutte situasjoner (tlf. 98 25 86 00).

Riggsjekk

Det er flere årsaker til at en bør se til rigg og annet utstyr:

  • Ivareta sikkerheten.
  • Få mer glede av seilingen.
  • Rimeligere å utbedre skader/slitasjer, før feil får utvikle seg.

Eksempel på hva en riggsjekk innebærer:

  • Kontroll av trinser/skiver
  • Visuell inspeksjon av sprekker og korrosjon
  • Sjekk av bolter og splinter
  • Sjekk av vant og terminaler
  • Smøring av strekkfisker og bevegelige deler
  • Kontroll av løpende rigg, da slitasjer kan finne sted ved skjulte områder.

Det gis ingen garanti for estimert levetid på utstyr, da det kan finnes skjulte feil og mangler.

Kontakt oss for mer informasjon og pris, gjerne i skjema under: